Contact opnemen? Stuur een e-mail

Home > Over Coen > AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy statement van Stichting Commissie Oost Europa Nijkerk

(vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 september 2019)

 

Uw privacy

De Stichting Commissie Oost Europa Nijkerk hierna te noemen COEN, respecteert de privacy van haar leden / donateurs / vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, ofwel onze leden/donateurs/vrijwilligers. Dit beperkt zich tot naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer(s) en het e-mailadres.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het:

  • benaderen van vrijwilligers voor het assisteren bij activiteiten van de stichting. Het benaderen van vrijwilligers geschiedt in het algemeen per telefoon of per email.
  • verzenden van nieuwsbrieven en individuele informatie van de stichting naar de belangstellenden en/of vrijwilligers. Het verzenden van deze informatie geschiedt in het algemeen per mail, post of op een andere wijze.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

COEN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit op grond van wet en/of overeenkomst is toegestaan en/of noodzakelijk is.

 

Welke rechten heeft u?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of aanvulling van de gegevens.

 

Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten?

U kunt het verzoek indienen bij de secretaris van COEN. Dit dient schriftelijk of via email te gebeuren.

Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Contactformulier

Iedereen die vragen heeft of contact met ons zoekt, kan dit doen via e-mail. Daarbij dient u uw voor- en achternaam, adres en woonplaats aan te geven. En een e-mailadres als dit voor uw contacten afwijkt van het emailadres waarmee met COEN contact is gelegd. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om te reageren op het bericht. Wij bewaren deze gegevens zolang dat noodzakelijk is. In de praktijk is dit gedurende de correspondentie die hieruit volgt, nadat de e-mail is ontvangen.


Wij delen de persoonsgegevens die we via uw e-mailadres verkrijgen niet met anderen, met uitzondering van de bestuursleden.

 

Kan COEN dit document wijzigen?

Ja, wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op onze website.

 

Contactgegevens:

Indien u meer informatie wenst of een beroep wilt doen op uw rechten, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting. Dit adres staat vermeld op de website van de stichting: www.stichtingcoen.nl