Contact opnemen? Stuur een e-mail

Home > Nieuws > Potgrondactie 2023

Potgrondactie 2023

Potgrondactie 2023

Tussen 09.30 en 14.00 uur zullen vrijwilligers bij u aan de deur aanbellen om potgrond en koemestkorrels te verkopen. U koopt al een zak potgrond van 40 liter voor 5 euro en 4 zakken voor 18 euro! Voor een zak koemestkorrels van 10 kg betaalt u 11 euro. Betalen kan contant of via een QR-code.

Bestellingen voor het buitengebied, die op vrijdag 3 maart bezorgd zullen worden, bij voorkeur via het bestelformulier (https://forms.office.com/r/1tmRHRR1Q1) op onze website bestellen of telefonisch doorgeven aan dhr. G. van Veelen op 06 48308412 of mevr. T. Kamphorst op 06 28846163.

We kunnen helaas niet garanderen dat we in alle straten venten. Wilt u er zeker van zijn dat u potgrond of koemestkorrelzakken krijgt? Dan kunt u uw bestelling doorgeven ook via het bestelformulier op onze website (zie bovenstaande link). U kunt uw bestelling dan op zaterdag 4 maart ophalen tussen 10.30 en 13.30 uur bij de Opstandingskerk (Hoefslag 132).

Wilt u meehelpen met de verkoop? Geeft u zich dan op bij dhr. G van Veelen of mevr. T. Kamphorst. 


Het doel. Na het vele voorbereidende werk, verricht door onze contactpersoon in Roemenië Peter Makkai, is er ruim 2 jaar geleden gestart met het realiseren van een wooncomplex voor minder begaafde mensen. In het wooncomplex hopen deze mensen onder begeleiding te gaan wonen. Er worden 16 appartementen in het complex gerealiseerd. Naast deze appartementen komen er nog gezamenlijke ruimten en kantoren op de begane grond. Mede ten gevolge van de Coronapandemie en stijgende materiaal prijzen, is de bouw enigszins gestagneerd, maar het casco is inmiddels gerealiseerd.

De Europese Unie heeft een fonds ter beschikking gesteld, waarmee 80% van de kosten voor de afbouw van het complex betaald kunnen worden. De overige kosten (20% = € 100.000, -), dienen zelf betaald te worden. Peter Makkai heeft hiervoor meerdere stichtingen benaderd om hierbij te ondersteunen.

Voor de afbouw van het complex hoopt stichting COEN de E-installatie te bekostigen; dit betreft een bedrag van ongeveer €21.000,-. Stichting COEN heeft hier € 14.000, - voor gereserveerd, maar hoopt met onder andere deze actie het bedrag te kunnen verhogen.

Wilt u het werk van stichting COEN financieel steunen, dan kunt u een gift overmaken op Stichting COEN Nijkerk NL 98 RABO 0347840000 onder vermelding van Potgrondactie 2023.

Stichting COEN stopt
Helaas stop stichting COEN