Contact opnemen? Stuur een e-mail

Home > Nieuws > Kipkerstactie 2022

Kipkerstactie 2022

Kipkerstactie 2022

Ook dit jaar vindt de Kipproducten actie plaats. Net als vorig jaar hoopt stichting COEN de opbrengst van deze actie te benutten voor het wooncomplex voor minder begaafde mensen in Sfântu Gheorghe.

Na het vele voorbereidende werk verricht door onze contactpersoon in Roemenië, Peter Makkai, is ruim 32jaar geleden gestart met het realiseren van een wooncomplex voor minder begaafde mensen. In het wooncomplex hopen deze mensen onder begeleiding te gaan wonen. Er worden namelijk 16 appartementen in het complex gerealiseerd. Naast deze appartementen komen er nog gezamenlijke ruimten en kantoren op de begane grond. Mede ten gevolge van de Coronapandemie en stijgende materiaal prijzen, is de bouw enigszins gestagneerd. Maar het casco is inmiddels gerealiseerd, zie de foto.

En de EU heeft een fonds ter beschikking gesteld, waarmee 80% van de kosten voor de afbouw van het complex betaald kan worden. De overige kosten (20% = € 100.000,-), dient zelf betaald te worden. Peter Makkai heeft hiervoor meerdere stichtingen benaderd om hierbij te ondersteunen.

Voor de afbouw van het complex hoopt stichting COEN de E-installatie te bekostigen, dit betreft een bedrag van circa €21.000,-. Stichting COEN heeft hier € 14.000,-- voor gereserveerd, maar hopen met onder andere deze actie het bedrag te verhogen.

Bijgevoegd is de bestellijst voor de Kerstkipactie, waar we heel blij mee zijn als u die invult. De producten komen vers van een gerenommeerde poelier.

Het staat u daarnaast altijd vrij om een gift over te maken op Stichting COEN Nijkerk NL 98 RABO 0347840000 met vermelding van Kipactie 2022.

Bestellen kan via  https://forms.office.com/r/mVUD3YDiM2