Contact opnemen? Stuur een e-mail

Home > Nieuws > Gift thuiszorg Huedin

Gift thuiszorg Huedin

Gift thuiszorg Huedin

Deze thuiszorg voor ouderen is een project van de stichting Diakonia. Deze stichting verleent gehandicaptenzorg en thuiszorg in Roemenië.

Deze thuiszorg organisatie is zeer afhankelijk van subsidie die verleend wordt door de staat en de lokale gemeente. De ouderen die geholpen worden door de thuiszorg organisatie zijn heel arm en kunnen zelf geen of heel weinig betalen voor de zorg die verleend wordt. De subsidie die ontvangen wordt is niet toereikend om de kosten te dekken.  Er worden nu fondsen geworven en lokale bedrijven en personen in Roemenië benaderd voor het bijdragen in de kosten.

Aangezien de stichting COEN geen structurele giften geeft, is gezien de schrijnende situatie voor deze ouderen een éénmalige gift gegeven van €3000,--. Hiermee kunnen de verpleegster en zorgverlener de komende maanden de ouderen hulp geven en verzorgen.Deze thuiszorg organisatie is zeer afhankelijk van subsidie die verleend wordt door de staat en de lokale gemeente. De ouderen die geholpen worden door de thuiszorg organisatie zijn heel arm en kunnen zelf geen of heel weinig betalen voor de zorg die verleend wordt. De subsidie die ontvangen wordt is niet toereikend om de kosten te dekken.  Er worden nu fondsen geworven en lokale bedrijven en personen in Roemenië benaderd voor het bijdragen in de kosten.