Contact opnemen? Stuur een e-mail

Home > Meehelpen? > Werkvakantie Connected

    Werkgroep Connected

         Watergoorweg 22

3861 AZ  NIJKERK

djadeurloo@gmail.com

06-28869277

 

 

Werkvakantie Connected

Stichting Connected - Hart voor het Asociatia Pro Christo et Ecclesia, is een werkgroep onder Stichting COEN.

De Bijbel is een belangrijk fundament, en voor ons de motivatie waarvoor wij deze reizen voor jullie organiseren. Wij verlangen ernaar om met jullie licht te laten schijnen in de vaak zo sombere levens van deze mensen. ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5 : 16). Als we op reis gaan,  willen de dagen in Oradea ook samen afsluiten. Het is belangrijk om samen de ervaringen te delen, ook omdat sommige situaties schrijnend en heftig zijn. Daarnaast willen we de nood in Roemenië in gebed bij de Heere brengen en Hem vragen om kracht en wijsheid om dit werk te kunnen blijven doen.

Het  Asociatia Pro Christo et Ecclesia is het kloppende hart in Oradea (Roemenië), waar vandaan alle werkzaamheden in de omgeving georganiseerd en uitgevoerd worden. Tegelijkertijd is dit gebouw een thuis voor vele(arme) mensen, waar ze geborgenheid en warmte kunnen vinden in hun vaak sombere bestaan. Het is een voormalig weeshuis, en er worden nu ook nog jongeren opgevangen die een opleiding krijgen en daarmee hoop voor de toekomst. Tevens ontvangt en begeleidt  Asociatia Pro Christo et Ecclesia kinderen in naschoolse opvang en worden er Bijbelstudies en zangmiddagen gehouden. De ouderen kijken erg naar deze Bijbelstudies uit temeer omdat zij vaak erg eenzaam zijn.

De maatschappelijk werkers van  Asociatia Pro Christo et Ecclesia bezoeken (naast de werkzaamheden in  Asociatia Pro Christo et Ecclesia) maandelijks 145 eenzame en arme bejaarden. Dit noemen ze het Granny-project. Deze ouderen krijgen een voedselpakket in samenwerking met Dorcas, die wij o.a. mogen uitdelen. Het team wat van maatschappelijk werkers is eigenlijk te klein om de vele bergen werk te kunnen verzetten, en daarom is jouw hulp meer dan welkom! Je kunt met jouw hulp en inzet en het verzamelde sponsorgeld een enorm verschil maken! Voor de medewerkers van  Asociatia Pro Christo et Ecclesia, maar zeker ook voor de (vaak kans-) arme Roemenen die hun leven en de toekomst vaak somber inzien!

Het streven van Connected is dat we 2 x per jaar naar Oradea gaan om hen te helpen met het vele werk en de ouderen te bezoeken. Evt. mee te draaien met het werk voor de kinderen en bijbelstudie te houden met de jongeren. In december hopen wij te vertrekken naar  Asociatia Pro Christo et Ecclesia in Oradea.

De werkzaamheden die we dan uitvoeren zijn:

* Boodschappen doen voor de voedselpakketten, en inpakken als voedselpakket.

* Met de maatschappelijk werkers voedselpakketten uitdelen bij de 145 ouderen in (de omgeving van) Oradea.

De decemberreis (D.v. 10-17 december 2019) mogen we met de volgende activiteiten meedoen:

* Assisteren om voor 150 personen een maaltijd te verzorgen voor de kerstdagen.

* Een bezoek brengen aan het ziekenhuis bezoeken met schoenendozen van Edukans en fruit uitdelen.

* Klussen in  Asociatia Pro Christo et Ecclesia en wat onze handen vinden om te doen / mee te helpen.

We zorgen hierbij voor een evenwichtige verdeling in de activiteiten, zodat iedereen overal aan mee kan werken.

Voor iedere reis is het de bedoeling dat je zelf ook actief aan het werk gaat om sponsorgeld te genereren van minimaal € 350,-. 

Sponsorgeld mag je overmaken naar het IBAN-rekeningnummer: NL02 RABO 0320 8866 89 ten name van Stichting COEN - Connected, onder vermelding van Sponsorgeld maand, jaar en je naam.

Omdat wij een werkgroep zijn onder Stichting COEN zijn wij een Algemeen Nut Beogendhttps://www.zoekhonden.com/wp-content/uploads/2015/11/anbi-logo.pnge Instelling.

Dit betekent dat een gift aftrekbaar is van de Belasting!

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag informatie aan:

Dineke Deurloo  djadeurloo@gmail.com

 

ACTIVITEITEN:

21 september   / Creamarkt marktplein Nijkerk

15 november     / Concert in de opstandingskerk

10-17 december  / Groepsreis